fbpx

Viime vuosina työelämä on muuttunut nopeasti ja muutosnopeus tuntuu vain kasvavan. Yritysten elinkaari startista huipulle ja edelleen taantumavaiheeseen on lyhentynyt.

Kaikki tämä vauhdikas muutos edellyttää entistä parempaa ja ketterämpää sopeutumista alati uudistuvaan toimintaympäristöön sekä sen vaatimuksiin. Ketterä muutokseen sopeutuminen edellyttää organisaatiolta kykyä haastaa omat toimintamallit sekä kehittää niitä ennakkoluulottomasti eteenpäin. Ja kuten tiedämme, kehittyminen vaatii kykyä luopua jostain vanhasta – juuri tämä on useimmiten se suurin kitka muutoksen eteenpäin viemisessä.

 

Mikä avuksi? 

Kiihtyvän muutosnopeuden hampaissa paras lääke kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen on oppimisnopeuden kasvattaminen ja organisaation ketterä oppiminen. Osaamisen kehittäminen nousee esiin uudessa merkityksessä. 

Perinteinen tapa, jossa organisaatiot järjestävät koulutusta ja/tai valmennusta tiiviissä ”purskeissa” eri tavalla teemoitettuna on liian kankeaa ja usein reaktiivista toimintaympäristön muutokseen nähden. Lisäksi perinteinen luokkaoppiminen/valmentaminen skaalautuu huonosti ja on kustannuksiltaan liian arvokasta, joka helposti johtaa juuri mainittuun reaktiiviseen toimintaan. 

Paras ratkaisu tähän, on nostaa organisaation oppiminen keskiöön ja kehittää jatkuvaan oppimiseen ketterä malli, jonka ajurina toimii liiketoimintaympäristön muutos ja tulevaisuuden näkymät.  

Ketterän oppimisen malli edellyttää luonnollisesti ajattelutavan muutosta ja uutta suhtautumista oppimiseen. Asenteen lisäksi muutokseen tarvitaan myös työkaluja. Ketterä oppiminen ei tarkoita kaikesta perinteisestä luopumista vaan vanhan ja uuden yhdistämistä. Perinteiselle luokassa tapahtuvalle oppimiselle on edelleen paikkansa, mutta sitä voidaan tehostaa yhdistämällä mukaan muita oppimistapoja ja kanavia, kuten esimerkiksi verkko-oppiminen.

  

Verkko-oppimisen uudet mahdollisuudet

 

Adaptiivinen oppiminen

 Perinteisesti verkko-oppiminen on saattanut olla oppijan itsenäistä puurtamista materiaalin parissa, joka ei ehkä ole ollut täysin räätälöityä omaan osaamistasoon. Oppiminen on voinut tuntua turhauttavalta, kun aikaa on mennyt niiden asioiden kertaamiseen, jotka jo tuntee perinpohjin. 

Adaptiivisen verkko-oppimisen avulla voidaan rakentaa oppimispolkuja, jotka tukevat kunkin oppijan yksilöllistä osaamistasoa. Oppijalle voidaan kohdentaa hänen osaamistasonsa huomioivia sisältöjä esimerkiksi alkukartoituksen tulosten perusteella. Perinteisiin menetelmiin verrattuna adaptiiviset sisällöt nostavat oppimisen dynaamisuuden ja ketteryyden aivan uudelle tasolle.

  

Simulaatio-oppiminen 

Verkko-oppiminen mahdollistaa myös aktiivisen kokeilemisen erilaisten simulaatioiden muodossa. Simulaatio-opetuksessa pyritään mahdollisimman todentuntuiseen käytännön tilanteiden harjoitteluun. Turvallinen ja virheet salliva simulaatio-oppiminen kannustaa oppijaa kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja auttaa havaitsemaan konkreettisesti tietynlaisen toiminnan syy- ja seuraussuhteet. Simulaatio-oppiminen sopii varsin hyvin moniin eri aihealueisiin kuten myynninjohtaminen, asiakaspalvelu tai vaikkapa palautteen antaminen. 

Parhaimmillaan verkko-oppimisen avulla saavutetaan ketteryyttä ja tehokkuutta oppimiseen sekä tietysti miellyttäviä oppimiskokemuksia oppijalle. Oppimistuloksista saatavan analytiikan avulla voidaan seurata kunkin oppijan edistymistä ja kehittymistä työssään. 

 

Tämän blogin ovat kirjoittaneet:

 

Verkko-oppimiseen ja verkko-oppimisympäristöihin erikoistuneen XoomPoint Oy:n toimitusjohtaja Riikka Hagman. 

Riikalla on vahva tausta henkilöstön kehittämistehtävistä henkilöstöjohtamisen näkökulmasta.

Riikka Hagman 

Tutustu tarkemmin: www.xoompoint.com

LinkedIn Ota yhteyttä: riikka.hagman@xoompoint.com 

Myynnin, asiakaspalvelun sekä näiden johtamiseen erikoistuneen Sales Factor Oy:n omistaja ja valmentajaTimo Kanninen.

Timolla on vahva kokemus liiketoiminnan kehittämisestä valmennusten avulla erilaisissa toimintaympäristöissä.

 

Tutustu tarkemmin: LinkedIn

 Ota yhteyttä: timo.kanninen@salesfactor.fi

0 kommenttia

Toimisto

Microkatu 1
70210 Kuopio