fbpx

Sales Factor on monipuolinen valmennuskumppani Johtamisen, Myynnin sekä Asiakaspalvelun valmennuksiin. Valmennukset sovitetaan aina asiakkaan tilanteeseen sopiviksi ja niiden yhteyteyteen voidaan liittää tarpeen mukaan valmennuksen sisältöä tukevia työkaluja, joihin Sales Factorin Timo Kanninen on sertifioitunut:

 

 

Valmennusten toteutustapa sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä ja valmennuskokonaisuus voidaan toteuttaa lähivalmennuksena, räätälöitynä verkkovalmennuksena tai näiden yhdistelmänä, jossa voidaan hyödyntää blended learning -tekniikkaa, tehostamaan valmennuksen ajankäyttöä sekä vaikuttavuutta. Räätälöity valmennuskokonaisuus mukautuu aina parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan tarpeisiin ja auttaa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet.

 

Hyvä valmennus

Johtaminen

Johtaminen on kokonaisvaltainen tehtävä, johon usein edetään ilman varsinaista johtamisen koulutusta ja työssä hyödynnetään jo opittuja taitoja. Jo opituista taidoista saa kuitenkin parhaan hyödyn kun arkijohtamisessa esiintyville ilmiöille saa selityksen. Tätä ymmärrystä on hyvä syventää räätälöidyllä johtamisen valmennuksella.

 

Ihmisten johtaminen on haastava ja monisyinen tehtävä joka vaatii johtajalta monenlaisia taitoja:

 • pitää ymmärtää toimialakohtaisia liiketoiminta rakenteita
 • pystyä rakentamaan selkeä visio ja kestävä strategia
 • asettaa tavoitteita, sopia niiden mittareista sekä seurannasta
 • ja ennen kaikkea saada omien vuorovaikutustaitojen avulla ihmiset sitoutumaan niihin ja toteuttamaan niitä innostuneesti

 

Johtamisen moniulotteisessa kokonaisuudessa yhdistyy johtajan ammatillinen kompetenssi sekä vuorovaikutustaidot. Nimenomaan tästä syystä Sales Factorin johtamisvalmennukset rakentuvat Valmentavan johtamisen viitekehyksen ympärille. Tämä tarjoaa kokonaisvaltaisen mallin oman johtamisen tarkasteluun ja jäsentelee kaikki johtamisessa tarvittavat taidot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

 

Kiinnostuitko johtamisen valmennuksesta?
Varaa aika 30 min verkkotapaamiseen kalenteristani niin keskustellaan tarkemmin.

Asiakaspalvelu

Jokainen meistä osaa määritellä hyvän asiakaspalvelun kriteerit, sekä tunnistaa tilanteen kun itse saa hyvää palvelua. Käytännön tilanteissa erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen saattaa kuitenkin olla haastavaa. Ennen kaikkea silloin kun asiakaspalvelija kohtaa kymmeniä asiakkaita päivässä. Palvelutilanteista tulee arkirutiinia ja siitä huolimatta yksittäisille asiakkaille kokemus voi olla ainutkertainen.

 

 • Mitä erinomaisessa palvelutilanteessa todella tapahtuu?
 • Mistä tekijöistä erinomaisuus todella muodostuu?
 • Miten asiakaspalvelija toimii tuottaessaan erinomaisen kokemuksen?
 • Miten asiakaspalvelun opit siirretään käytäntöön?
 • Mitä käytäntöön vieminen vaatii minulta henkilönä?

 

Nämä ovat niitä keskeisiä kysymyksiä, joita asiakaspalvelun valmennuksissa konkretisoidaan ja luodaan jokaiselle oma tiekartta kohti parempaa palvelua. Usein avaamme tilanteita, joissa osallistujat ovat itse saaneet erinomaisen asiakaskokemuksen ja heidän odotuksensa ovat ylittyneet. Oman kokemuksen kautta asiakaspalvelun ilmiöitä on usein helpompi konkretisoida ja ryhmässä kokemuksia jaettaessa myös eri persoonallisuuksien erot tulevat helpommin esiin.

 

Asiakaspalvelussa vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeässä roolissa ja  valmennuksessa osallistujat oppivat ymmärtämään vuorovaikutuksen mekanismeja sekä omaa toimintaa erilaisissa tilanteissa. Parhaimmillaan valmennusta syvennetään Everything DiSC® -profiililla, joka auttaa ymmärtämään omaa vuorovaikutusta ja antaa työkaluja sen mukauttamiseen erilaisissa tilanteissa.

Kiinnostuitko asiakaspalvelun valmennuksesta?
Varaa aika 30 min verkkotapaamiseen kalenteristani niin keskustellaan tarkemmin.

Myyntivalmennukset

Myynti on varmasti yksi yleisimmistä asiakaspalvelun muodoista, mutta samalla myös haasteellisin – erityisesti silloin kun tehdään ratkaisumyyntiä ja halutaan tuottaa maksimaalinen asiakaskokemus. Lisäksi myyntityö muuttuu tällä hetkellä erittäin nopeasti digitalisaation vaikutuksesta, siksi onkin tärkeää kehittää omia myyntitaitoja ja mukauttaa ne alati muuttuvaan toimintaympäristöön.

 

Myyjän tehtävä on hyvin kaksijakoinen, toisaalta pitää pystyä tuottamaan erittäin hyvä asiakaskokemus ja toisaalta pystyä myymään asiakkaalle tuote tai palvelu. Riippumatta siitä, toimitko b2b vai b2c ympäristössä menestyminen myyntityössä vaatii vahvaa myyntiprosessin osaamista sekä erittäin hyviä vuorovaikutustaitoja. Hyvällä myyjällä on kyky sulautua asiakkaan maailmaan, löytää asiakkaalle sopiva ratkaisua ja osoittaa ratkaisun arvo asiakkaalle asiakaslähtöisten argumenttien kautta. Lisäksi asiakkaita pitää pystyä palvelemaan saumattomasti eri ostoprosessin vaiheissa. Asiakkaan kokemuksesta on pyyrittäsä tekemään mahdollisimman kitkaton, riippumatta siitä missä kanavassa hän oman ostoprosessinsa aloittaa ennen myyjän kohtaamista. Tämä lisää uusien myyntitaitojen tarvetta, sekä haastaa myynnin johtamisen ja myynnin sekä markkinoinnin yhteistyön uudelle tasolle.

 

Myös meillä Sales Factorissa muutoksessa mukana pysyminen vaatii jatkuvaa oppimista ja omien valmennussisältöjen päivittämistä.

 

Sales Factor myyntivalmennuksen avulla voimme  auttaa sinua ja yritystäsi:

 • Rakentamaan kestävän myyntistrategian ja viemään sen käytäntöön.
 • Mallintamaan asiakkaan ostoprosessin ja päivittämään oman myynnin mallin sitä vastaavaksi.
 • Kehittämään myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä.
 • Valmentamaan myyjät kohtaamaan b to b ja/tai b to c -asiakkaita monikanavaisessa toimintaympäristössä.

 

Tehdään yhdessä myynnistä yrityksellesi kilpailuetu!

Kiinnostuitko myyntivalmennuksesta? 
Varaa aika 30 min verkkotapaamiseen kalenteristani niin keskustellaan tarkemmin.