fbpx

Johtamisen valmennukset

Johtaminen on kokonaisvaltainen tehtävä, johon usein edetään ilman varsinaista johtamisen koulutusta ja työssä hyödynnetään jo opittuja taitoja. Jo opituista taidoista saa kuitenkin parhaan hyödyn kun arkijohtamisessa esiintyville ilmiöille saa selityksen. Tätä ymmärrystä on hyvä syventää räätälöidyllä johtamisen valmennuksella.

 

Ihmisten johtaminen on haastava ja monisyinen tehtävä joka vaatii johtajalta monenlaisia taitoja:

  • pitää ymmärtää toimialakohtaisia liiketoiminta rakenteita
  • pystyä rakentamaan selkeä visio ja kestävä strategia
  • asettaa tavoitteita, sopia niiden mittareista sekä seurannasta
  • ja ennen kaikkea saada omien vuorovaikutustaitojen avulla ihmiset sitoutumaan niihin ja toteuttamaan niitä innostuneesti

 

Johtamisen moniulotteisessa kokonaisuudessa yhdistyy johtajan ammatillinen kompetenssi sekä vuorovaikutustaidot. Nimenomaan tästä syystä Sales Factorin johtamisvalmennukset rakentuvat Valmentavan johtamisen viitekehyksen ympärille. Tämä tarjoaa kokonaisvaltaisen mallin oman johtamisen tarkasteluun ja jäsentelee kaikki johtamisessa tarvittavat taidot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

 

Varaa aika ilmaiseen johtamisen konsultointiin!