fbpx

Yritysvalmennusta jo vuodesta 2011

Muuta strategiasi innostuneeksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi!

Valmennukset

Myyntivalmennus

Myynti on varmasti yksi yleisimmistä asiakaspalvelun muodoista, mutta samalla myös haasteellisin – erityisesti silloin kun tehdään ratkaisumyyntiä ja halutaan tuottaa maksimaalinen asiakaskokemus. Lisäksi myyntityö muuttuu tällä hetkellä erittäin nopeasti digitalisaation vaikutuksesta, siksi onkin tärkeää kehittää omia myyntitaitoja ja mukauttaa ne alati muuttuvaan toimintaympäristöön sopiviksi.

Johtamisen valmennus

Ihmisten johtaminen on haastavaa ja se vaatii johtajalta hyvin erilaisia taitoja: pitää ymmärtää toimialakohtaisia liiketoimintarakenteita, pystyä rakentamaan selkeä visio ja kestävä strategia, rakentaa voittava tiimi sekä auttaa yksilöitä onnistumaan omassa työssään.

Asiakaspalvelun valmennus

Jokainen meistä osaa määritellä hyvän asiakaspalvelun kriteerit, sekä tunnistaa tilanteen kun itse saa hyvää palvelua. Käytännön tilanteissa erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen saattaa kuitenkin olla haastavaa. Ennen kaikkea silloin kun asiakaspalvelija kohtaa kymmeniä asiakkaita päivässä. Palvelutilanteista tulee arkirutiinia ja siitä huolimatta yksittäisille asiakkaille kokemus voi olla ainutkertainen.

Millainen on hyvä valmennus?

Yksi hyvän valmennuksen keskeisistä elementeistä on varmasti osallistujien innostaminen itsensä kehittämiseen. Hyvässä valmennuksessa ilmapiiri on innostava ja kannustava, se saa “paatuneimmankin” tekijän innostumaan omien taitojen kehittämisestä.

Hyvässä valmennuksessa ei pelkästään etsitä nopeita ratkaisuja yksittäisiin ongelmiin vaan pyritään rakentamaan ymmärrystä erilaisille ilmiöille esim. asiakkaiden käyttäytymiselle tietyissä tilanteissa. Ilmiöiden ymmärtäminen vie valmennuksen ratkaisut kestävälle tasolle, sillä se auttaa osallistujia oivaltamaan tilannekohtaiset ratkaisut. Näin osaaminen “skaalautuu” erilaisten tilanteiden välille ja valmennuksen vaikuttavuus paranee.

Omien tilannekohtaisten ratkaisuiden löytäminen palkitsee osallistujia myös valmennuksen jälkeen ja auttaa ylläpitämään motivaatiota.

Hyvässä valmennuksessa ei keskitytä siihen, missä tehtiin virheitä vaan siihen miten ongelmia tulevaisuudessa ratkaistaan!

Myyntivalmentaja Timo Kanninen