Johtaminen

Ihmisten johtaminen on haastavaa ja se vaatii johtajalta hyvin erilaisia taitoja: pitää ymmärtää toimialakohtaisia liiketoimintarakenteita, pystyä rakentamaan selkeä visio ja kestävä strategia, asettaa tavoitteita, sopia niiden seurannasta ja ennen kaikkea saada omilla vuorovaikutustaidoilla ihmiset sitoutumaan niihin ja toteuttamaan niitä innostuneesti. Johtaminen on siis moniulotteinen kokonaisuus, jossa yhdistyy johtajan ammatillinen kompetenssi sekä vuorovaikutustaidot.

Näin monimutkaisen kokonaisuuden tarkastelun ja valmentamisen pohjaksi tarvitaan selkeä viitekehys sen jäsentelyyn. Viitekehykseksi me olemme valinneet valmentavan johtamisen, jossa johtajan roolit jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen: Manager, Leader ja Coach.

Manager 

 • Visio, Strategia
 • Organisaatio
 • Tavoitteet
 • KPI:t
 • Tulosseuranta
 • Palkitseminen

Leader

 • Yrityksen kulttuurin rakentaminen
 • Tiimin rakentaminen
 • Oma johtajuus – itsetuntemus
 • Ryhmien johtaminen – ryhmädynamiikka
 • Tilannejohtaminen

Coach

 • Henkilökohtaisen luottamuksen rakentaminen
 • Yksilöiden kehittäminen
 • Palautteen antaminen
 • On-Site coaching työskentely – johtaminen arjen tilanteissa

Johtamisvalmennustemme avulla voimme auttaa sinua johtajana…

 • löytämään vahvuutesi ja kehityskohteesi johtajana
 • käyttämään vahvuuksiasi entistä paremmin
 • löytämään keinot kehityskohteiden parantamiseksi
 • itsetuntemuksessa ja itsesi johtamisessa
 • oman johtamisesi tehostamisessa
 • johtamaan tiimisi tavoitteisiin

Johtoryhmäalmennustemme avulla voimme auttaa…

 • kirkastamaan yhteiset tavoitteet ja kommunikoimaan niistä
 • parantamaan ryhmän dynamiikkaa ja toimimaan tehokkaana tiiminä
 • löytämään yhteisen johtamisen mallin ja viemään sen käytäntöön
 • kommunikoimaan muutoksesta ja viemään sen käytäntöön