Sales Factor tiimivalmennus

Huipputulokset vaativat huipputiimejä.

Huipputason tiimissä työt etenevät sujuvasti ja tulosta syntyy. Tiimissä vallitsee korkea luottamus tiiminjäsenten välillä, kommunikaatio toimii ja hankalatkin asiat osataan ottaa esille, uskalletaan olla aidosti eri mieltä. Me kaikki tiedämme, että hyvässä tiimissä työskentely on palkitsevaa.

Millainen on hyvä tiimi?

Hyvän tiimin rakentaminen vaatii johtajalta hyvää osaamista, kykyä ymmärtää yksilöiden ja ryhmän välistä vuorovaikutusta, ryhmädynamiikan perusteiden tuntemista. Hyvän tiimin voi siis tietoisesti rakentaa kun osaa käyttää oikeita rakennusaineita.

Hyvän tiimin tunnuspiirteitä ovat:

  • Luottamus tiimin jäsenten välillä
  • Rehellinen keskustelu, mahdollisuus olla erimieltä ja kertoa oma mielipiteensä (kyky konflikteihin)
  • Sitoutuminen tiimin päätöksiin
  • Vastuuntunto tiimin tuloksista
  • Yhteinen visio ja tavoitteet

Sales Factorin tiimivalmennus käytännössä

Sales Factorin tiimivalmennus auttaa sinua ja yritystäsi huipputiimin muodostamisessa sekä havainnollistaa huipputiimin rakentamiseen tarvittavien johtamistyökalujen käytön.

Sales Factorin tiimivalmennus sopii erittäin hyvin johtoryhmille, myynti- ja asiakaspalvelutiimeille sekä erilaisille projektiryhmille, jossa tiimi muodostetaan nopeasti eri alojen asiantuntijoista.