On-Site Coaching

Usein mietitään keinoja ns. luokkavalmennuksen vaikuttavuuden parantamiseen ja siihen, miten muutosta käytännön arjessa voidaan edistää. Tähän ongelmaan hyvän ratkaisun tarjoaa On-Site Coachingin käyttö osana valmennuskokonaisuuksia.

On-Site Coaching on työskentelytapa, jossa valmennus toteutetaan tavallisissa arjen työskentely- ja johtamistilanteissa. Tällä tavalla luokkavalmennuksessa saadut uudet opit siirtyvät tehokkaasti käytäntöön ja valmennus on coaching tilanteessa aina yksilöllistä. Yksilöiden kehitystarpeet tulevat aina huomioiduiksi. On-Site Coaching päivän aikana saadaan aina konkreettisia tuloksia ja niissä osallistetaan myös lähin esimies toimintaan mukaan.

On-Site Coaching osallistujan näkökulmasta:

  • Oikeat konkreettiset asiakastilanteet
  • Henkilökohtainen kehittyminen
  • Välitön palaute
  • Välittömät muutokset
  • Tulokset heti nähtävillä

On-Site Coaching esimiehen näkökulmasta:

  • Oman palautteen annon kehittyminen
  • Muutoksen viestiminen
  • Yhteisten tavoitteiden viestiminen
  • Tuki ja yhdessä tekeminen
  • Harjoittelukulttuurin kehittyminen