Myyntivalmennus

Myynti on varmasti yksi yleisimmistä asiakaspalvelun muodoista, mutta samalla myös haasteellisin – erityisesti silloin kun tehdään ratkaisumyyntiä ja halutaan tuottaa maksimaalinen asiakaskokemus.

Myyjän tehtävä on hyvin kaksijakoinen, toisaalta pitää pystyä tuottamaan erittäin hyvä asiakaskokemus ja toisaalta pystyä myymään asiakkaalle tuote tai palvelu. Riippumatta siitä, toimitko b2b vai b2c ympäristössä menestyminen myyntityössä vaatii vahvaa myyntiprosessin osaamista sekä erittäin hyviä vuorovaikutustaitoja. Hyvällä myyjällä on kyky sulautua asiakkaan maailmaan, löytää asiakkaalle sopiva ratkaisua ja osoittaa ratkaisun arvo asiakkaalle asiakaslähtöisten argumenttien kautta.

Sales Factor myyntivalmennus auttaa sinua:

  • perehtymään asiakkaan ongelmiin ja tarpeisiin
  • rakentamaan asiakaslähtöisiä myyntiargumentteja
  • tunnistamaan erilaisia asiakkaita ja mukauttamaan omaa vuorovaikutusta
  • tunnistamaan omat vahvuutesi vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
  • kommunikoimaan omien vahvuuksiesi kautta
  • innostamaan asiakasta ja olemaan aito
  • mittaamaan ja kehittämään myyntityötäsi pitkäjännitteisesti