Henkilökohtainen tehokkuus

Kohdista energiasi oikeisiin asioihin.

Tavoitteellinen toiminta ja oikeiden asioiden tekeminen oikeaan aikaan ovat oman ajanhallinnan perusta. Tekemistä on yllin kyllin, mutta osaammeko keskittyä niihin tehtäviin, joiden avulla saamme aikaa parhaan tuloksen? Omasta mielestämme voimme olla hyvinkin tehokkaita, mutta onko toimintamme linjassa yrityksen ja tiimin tavoitteiden kanssa?

Henkilökohtaista tehokkuutta ja oman ajankäytön suuntautumista on tutkittu paljon. Tässä ohjelmassa tehokkuuden arviointi perustuu MLP:n “Henkilökohtainen tehokkuus -profiiliin” ja sen tuomaa tietoutta hyödyntävään kehityssuunnitelmaan. Kohdistamalla energia ja ajankäyttö oikein, saamme tuloksia ilman, että työn kuormittavuus lisääntyy. Pikemminkin päinvastoin.

Henkilökohtainen tehokkuus -valmennus

Henkilökohtainen tehokkuusprofiili ja valmennus muodostavat kokonaisvaltaisen ohjelman, jossa ei ainoastaan keskitytä omien tehovuotojen löytämiseen. Siinä lähdetään liikkeelle omien tavoitteiden ja yrityksen tavoitteiden linjaamisesta sekä jaotellaan oman ajanhallinta vahvuuksiin ja kehitettäviin kohteisiin 12 ajanhallinnan kannalta tärkeän osa–alueen avulla.

12 tehokkuuden osa-aluetta:

 1. Asenteet
 2. Keskeytykset
 3. Tavoitteet
 4. Kokoukset
 5. Prioriteetit
 6. Tiedonhallinta
 7. Analysointi
 8. Delegointi
 9. Suunnittelu
 10. Viivyttely
 11. Aikataulutus
 12. Tiimityö

Valmennus auttaa sinua ja tiimiäsi

 • Kehittämään uusia toimintatapoja ajanhallinnan ja tehokkuuden kehittämiseksi sekä parantamaan elämänhallintaa
 • Tarkastelemaan toimintaa kriittisesti
 • Tunnistamaan miten, mistä ja millaisissa tilanteissa tehovuodot syntyvät