Usein kysytyt kysymykset

Millainen on hyvä valmennus?

Yleisesti ottaen hyvä valmennus on sellainen, joka saa osallistujat innostumaan sisällöstä ja rohkaisee heitä toteuttamaan valmennuksen oppeja myös käytännössä. Hyvä valmennus ei syyllistä ketään, vaikka sillä olisi tarkoitus herättää organisaatiota parantamaan nykyisiä toimintatapoja. Hyvä valmennus osallistaa aina osallistujien lisäksi heidän lähimmät esimiehet tukemaan valmennuksen liikkeelle panemaan innostusta ja muutosta.

Millainen on hyvä myyntivalmennus?

Luonnollisesti hyvä myyntivalmennus sisältää normaalit hyvän valmennuksen elementit. Lisäksi hyvässä myyntivalmennuksessa on selkeä systematiikka ja selitykset myyntiprosessin syy- ja seuraussuhteille. Tämä kirkastaa myyjän kaksoistehtävää prosessi- ja vuorovaikutusosaajana. Hyvä myyntivalmennus antaa myyjälle konkreettisia käytännön työkaluja myyntiprosessin ja vuorovaikutuksen kehittämiseen, joita voi välittömästi hyödyntää arjessa. Hyvässä myyntivalmennuksessa oppiminen tapahtuu oivalluttavien harjoitusten kautta.

Mitä on On-Site Coaching?

On-Site Coaching on yksilöllistä oikeissa arjen asiakas- ja johtamistilanteissa tapahtuvaa valmennusta, joka osallistaa sekä valmennettavan, että hänen lähimmän esimiehen. On-Site Coachingin avulla saadaan aikaan välitön muutos toiminnassa.

Voiko valmennuksen suoraan aloittaa On-Site Coachingilla?

Periaatteessa voi, mutta usein se ei kuitenkaan ole järkevää. Ennen valmennusta on syytä käyttää riittävästi aikaa esim. luokkavalmennuksessa tai Health Check tyyppisesti, jotta valmentajalla on hyvin selvillä On-Site Coachingiin osallistuvien henkilöiden nykyinen osaamistaso (vahvuudet ja heikkoudet). Näin On-Site Coachingista saadaan paras teho.

Kannattaako On-Site Coachingiin panostaa, koska yksikkökustannus on niin korkea?

Valmennus kannattaa aina miettiä investointina tuloksiin. On selvää, että On-Site Coachingissa yksikkökustannukset ovat hieman korkeammat, koska päivän aikana voidaan keskittyä vain 3-4 henkilöön. On-Site Coachingissa valmennus on kuitenkin henkilökohtaista ja siinä voidaan pureutua yksilön kehittymiseen. Näin myös tuloksissa saadaan aikaan välittömiä muutoksia ja valmennuksen vaikuttavuus paranee. Luokkavalmennukseen kannattaa aina sisällyttää pieni jakso On-Site Coachingia tulosten varmistamiseksi.