Valmennukset

 

Sales Factor Myyntivalmennus
Myynti on varmasti yksi yleisimmistä asiakaspalvelun muodoista, mutta samalla myös haasteellisin – erityisesti silloin kun tehdään ratkaisumyyntiä ja halutaan tuottaa maksimaalinen asiakaskokemus.

 

Sales Factor Tiimivalmennus
Hyvän tiimin rakentaminen vaatii johtajalta hyvää osaamista, kykyä ymmärtää yksilöiden ja ryhmän välistä vuorovaikutusta, ryhmädynamiikan perusteiden tuntemista.

 

Sales Factor Valmentava johtaminen
Johtaminen on moniulotteinen kokonaisuus, jossa yhdistyy johtajan ammatillinen kompetenssi sekä vuorovaikutustaidot.

 

On-Site Coaching
On-Site Coaching on työskentelytapa, jossa valmennus toteutetaan tavallisissa arjen työskentely- ja johtamistilanteissa.

Analyysit

Everything DiSC
DiSC-analyysin on validoitu työkalu joka auttaa tehokkaasti ymmärtämään sekä omaa persoonaa, että ihmisten erilaisia toimintatapoja.

 

Henkilökohtainen tehokkuus
Henkilökohtainen tehokkuusprofiili ja valmennus muodostavat kokonaisvaltaisen ohjelman, jossa ei ainoastaan keskitytä omien tehovuotojen löytämiseen. Siinä lähdetään liikkeelle omien tavoitteiden ja yrityksen tavoitteiden linjaamisesta sekä jaotellaan oman ajanhallinta vahvuuksiin ja kehitettäviin kohteisiin 12 ajanhallinnan kannalta tärkeän osa–alueen avulla.